Onze kleuterafdeling

We streven naar een optimale ontplooiing van alle kleuters. Onze kleuterjuffen krijgen daarvoor extra ondersteuning van onze zorgjuf en kinderverzorgster. Via oudercontacten houden we u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.


Onze school beschikt over gescheiden speelplaatsen voor kleuter en lager met daarnaast nog 2 extra patio's met speelmogelijkheden. De kleuters kunnen zich uitleven in onze binnen- en buitenzandbak en kunnen kiezen uit een ruim assortiment aan bewegingsmateriaal voor vrij spel.


Uw kleuter komt bij ons terecht in zeer ruime en modern ingerichte kleuterklassen.


   

  

Onze lager afdeling

De school voorziet in een uitdagend leerklimaat voor onze leerlingen. De leerkrachten zorgen voor differentiatie op maat van elk kind en worden hierbij ondersteund door ons zorgteam. 

In het lessenpakket worden extra aandacht besteed aan eigentijdse lessen muzische vorming, klasoverschrijdende activiteiten en leesbevordering. Zo wordt het tandemlezen georganiseerd, beschikt de school over een leeshol en krijgen we hulp van onze leesouders.
De school biedt lessen aan in verschillende levensbeschouwingen. 

Ook ICT is op onze school een belangrijk gegeven. Zo zijn alle klassen voorzien van de nieuwe digitale borden en kunnen de leerlingen gebruik maken van zowel Chromebooks als iPads in de klas.

Onze schoolbus

De school beschikt over een eigen schoolbus. Hij wordt ingezet om leerlingen te vervoeren naar zwemlessen en buitenschoolse activiteiten. Samen met de gemeentelijke basisscholen van Zwevegem, Zwevegem-Knokke, Heestert, De Klim-Op voor buitengewoon onderwijs en de school voor Deeltijds Kunstonderwijs vormen we de scholengemeenschap
Gemeentelijk Onderwijs Zwevegem.

Ons schoolbestuur: Gemeentebestuur Zwevegem   |   Blokkestraat 29 bus 1   |   8550 Zwevegem