Onze schoolvisie

Uitgangspunten

Ons pedagogisch project geeft richting aan de begeleiding van de ons toevertrouwde kinderen in hun groei naar volwassenheid.
Dit betekent dat we hen ontwikkelen en positief beïnvloeden door hen vaardigheden en bekwaamheden aan te leren, om zich op een eigentijdse en zinvolle manier voor te bereiden op een latere optimale inschakeling in de maatschappij.

Ons onderwijs is gebaseerd op de krachtlijnen uit ons pedagogisch project: openheid, verscheidenheid, democratie, socialisatie, emancipatie, ontwikkeling van de totale persoon, onderwijskwaliteit, zorg en gelijke kansen, respect voor de medemens, duurzaamheid, lokale verankering, wereldburgerschap en mensenrechten.

Onze visie

Naast de krachtlijnen uit het pedagogisch project, die we delen met de andere scholen uit onze scholengemeenschap, willen wij met het hele schoolteam, ouders en leerlingen uitblinken in volgende aspecten: Ruimte, Team en Familiaal

Ruimte

Bij ons krijgt iedereen de ruimte om zichzelf te zijn en kritisch na te denken. We stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen.
We creëren de ruimte om kinderen hun talenten en vaardigheden op alle gebieden te ontwikkelen.
Onze groene school biedt je letterlijk en figuurlijk zuurstof.


Team

We zijn een dynamisch team dat van aanpakken weet.
Op onze school aanvaarden we elkaars eigenheid, ieder van ons betekent een meerwaarde.
We streven ernaar dat iedereen met plezier en volle goesting naar school komt.


Familiaal

Je leert van elkaar in een samenwerkende omgeving.
Bij ons zorgt kleinschaligheid voor verbondenheid.
Zorg voor elkaar, vertrouwen en verantwoordelijkheid liggen aan de basis van onze familiale sfeer.