Schoolreglement

Het schoolreglement van onze school omvat 2 brochures:Daarnaast hebben we ook enkele schoolinterne afspraken die je hieronder per afdeling kan bekijken. 

Schoolreglement_2022-2023_1 september 2022.pdf
Infobrochure_2022-2023.pdf