Schoolreglement

Het schoolreglement van onze school omvat 2 brochures:

  • Het schoolreglement:
    Hierin staan alle wettelijke bepalingen, goedgekeurd door de gemeenteraad.


  • De infobrochure:
    Hierin vind je de meer concrete info over de school.


Daarnaast hebben we ook enkele schoolinterne afspraken die je hieronder per afdeling kan bekijken.