Schoolreglement

Het schoolreglement van onze school omvat 2 brochures:Daarnaast hebben we ook enkele schoolinterne afspraken die je hieronder per afdeling kan bekijken.